MIDLERTIDIG STANS I ALL AKTIVITET

Da noen av våre spillere på G15 er berørt av korona-utbruddet på NMU, velger vi å stanse all aktivitet i regi IL Moingen ut november måned.
Dette gjelder fotball, håndball, allidrett og annen aktivitet som organiseres av klubben.