Print this page

HOLEMOEN ÅPEN FOR TRENING

IL Moingen starter nå opp igjen med organisert trening på Holemoen. All aktivitet på banen skal foregå innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer gitt av myndigheter, forbund og klubb. Det er forventet at alle trenere og lagledere har satt seg inn i disse før man setter i gang med aktivitet. Trener/lagleder skal også ha oversikt over hvem som har vært på trening.

 

Lagene må sørge for at både oppmøte og avslutning av øktene gjøres innenfor reglene om avstander. Dette er den delen av treningsøkta som det er størst risiko for at man kommer for nær hverandre. Laget som avslutter en økt skal raskest mulig komme seg av banen og forlate området. Det laget som skal begynne en økt har ansvar for å gjennomføre oppmøte og venting i henhold til reglene om avstand. 

Alle økter er selvfølgelig helt frivillig, det skal ikke ha noen konsekvens om man ikke ønsker å delta.

 

Man får ikke delta på trening dersom man er syk eller har symptomer som sår hals, hoste, rennende nese, feber etc. Man kan heller ikke delta på trening dersom man er smittet av korona eller sitter i karantene.

 

De som ikke klarer å forholde seg til regler og beskjeder fra trener, lagleder eller andre voksne kan heller ikke delta på trening. Foresatte vil da bli kontaktet.

 

Klubbhuset er stengt. Dette betyr at toalettbesøk må gjøres før man kommer på trening og at vannflaska må fylles hjemme. 

 

Dersom du ønsker å bruke Holemoen idrettsplass på fritiden er du velkommen til det, men regler og retningslinjer gitt av myndigheter, forbund og klubb skal følges. For å bidra til dette er det fra klubbens side ønskelig at det også er en voksen med på fritiden.


Fotballens-koronavettregler